Бидний тухай

Компанийн тухай

Сократус Студио компани нь хөрөнгө оруулалтын Гүнд Инвестмент холдинг компанийн 100% хөрөнгө оруулалтаар 2018 оны 4 сард байгуулагдсан ба Монголын гарааны бизнес, жижиг дунд бизнесийг дэмжих бизнес инкубаторын үйлчилгээг үзүүлж байна. “Сократус Студио” бизнес инкубатор нь жижиг дунд бизнес, гарааны бизнесийг системийн шийдэлд тулгуурласан өсөлтийг хурдасгах менторшип хөтөлбөртөө хамруулж, эхлэлийн буюу бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлэх шатны санхүүжилтийг олгох замаар ирээдүйд өсөлттэй, хэвийн үйл ажиллагаатай бизнесийн системийг бий болгож бизнесийн өсөлтийн болон тэлэлтийн шатны хөрөнгө оруулалтуудтай холбодог.

LEARN MORE
widget-image

Хамтрагч байгууллагууд

partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner