I-StepUp

WORKFLOW AND PROGRESS

Steps that increase your productivity

widget-image
Бизнес санааны сонгон шалгаруулалт

Харьцангуй давуу талыг агуулсан шийдэл

widget-image
Бизнес загвар, төлөвлөлт

Бодит өгөгдөл судалгаанд үндэслэсэн төлөвлөлт

widget-image
Бизнес загварын жижигэсгэсэн туршилт

Бизнесийн системийг төлөвлөх чанартай өгөгдөл

Санаагаа бодит болго

Танд бизнесийн гайхалтай санаа байгаа бол бидний системийн шийдэл угсарсан компанид нэгдэж санаагаа бодит бизнесийн систем болго. 

 

 

LEARN MORE
widget-image
widget-image

Хэрхэн болгох вэ

Та 2 сарын хугацаанд Сократус инкубаторт байрлан  бизнес төлөвлөгөөгөө боловсруулна. 

 

LEARN MORE